Workshops

 


Gedurende het jaar worden geregeld workshops georganiseerd.
Voor workshops met een open inschrijving vindt u hieronder de bijzonderheden.

Workshop Documentherkenning (vreemdelingen, identiteitsdocumenten en arbeid)      
 
Data en locaties van keuze (workshopcode)
 
Code 4003:
Woensdag
4 april 2017 van 10.00 - 16.00 uur
locatie: Verlengde Sportlaan 5, 3905 AE Veenendaal (DOVO) *
Code 4004:
Woensdag
9 mei 2017 van 10.00 - 16.00 uur
locatie: Verlengde Sportlaan 5, 3905 AE Veenendaal (DOVO) *
Code 4005:
Woensdag 
13 juni 2017 van 10.00 - 16.00 uur
locatie: Verlengde Sportlaan 5, 3905 AE Veenendaal (DOVO) *
Code 4006:
Woensdag
12 september 2017 van 10.00 - 16.00 uur
locatie: Verlengde Sportlaan 5, 3905 AE Veenendaal (DOVO) *
Code 4007:
Woensdag
10 oktober 2017 van 10.00 - 16.00 uur
locatie: Verlengde Sportlaan 5, 3905 AE Veenendaal (DOVO) *

Code 4008:
Woensdag
28 november 2017 van 10.00 - 16.00 uur
locatie: Verlengde Sportlaan 5, 3905 AE Veenendaal (DOVO) *

*       (Openbaar vervoer) Het adres bevindt zich op 10 minuten loopafstand van station Veenendaal-Centrum. Vanaf het Stationsplein loopt u via 
         ít Goede Spoor richting de Rondweg-West. Aan het einde slaat u rechtsaf. Na het zwembad loopt u onder de Rondweg door (linksaf). 
         U loopt nu op de Verlengde Sportlaan richting v.v. Dovo (BusinessClub).
        (Auto) Vanaf de A 12 en neemt de afslag Veenendaal-West (23) richting Renswoude. U rijdt rechtsaf  en blijft de Rondweg-West ongeveer
        1500 meter volgen. Bij de vierde afslag rechts, rijdt u de Pionier/Wiekslag op. Over de brug neemt u de eerste afslag links. U bent nu op de
        Verlengde Sportlaan. U parkeert op het terrein van v.v. Dovo (BusinessClub).
        Vanaf de A-15 neemt u de afslag Kesteren/Rhenen (35) en u volgt de N233 richting Rhenen/Veenendaal. Bij de tweede rotonde (na Rhenen)
        neemt u de 3e afslag richting Veenendaal-West (Cuneraweg). De Rondweg-West blijven volgen en na de spoorwegovergang in
        Veenendaal, de eerste weg linksaf de Pionier/Wiekslag op. Over de brug neemt u de eerste afslag links. U bent nu op de Verlengde 
        Sportlaan. U parkeert op het terrein van v.v. Dovo (BusinessClub).

**     (Openbaar vervoer) Het adres bevindt zich op 10 minuten loopafstand van station Waddinxveen-Centrum. Vanaf Stationsplein loopt u in
        zuidoostelijke richting naar de Stationsstraat. Vervolg Stationsstraat 300 meter (Kanaalstraat oversteken) in de richting van het Raadhuisplein
        (gemeentehuis). Sla voor vrij staand gebouw linksaf de Beukenhof op. Steek plein schuin over richting makelaarskantoor. Steek Kerkweg-
        Oost over 
en loop Oranjelaan in. Vervolg deze laan 230 meter. Sla eerste weg rechtsaf. U bent nu op de Nesse. Locatie is gevestigd in wit
        gebouw.

        (Auto) 
Vanaf Utrecht (A12) neemt u afslag Gouda (11) rechts afslaan naar de N452. Bij verkeerslichten rechtdoor richting Boskoop/ 
        Waddinxveen. Neem daarna eerste afslag op de rotonde naar de Henegouwerweg/N207. Vervolg N207 tot Waddinxveen. In Waddinxveen
        eerste afslag links (over Henegouwerbrug) en vervolg 250 meter de Kerkweg-Oost. Sla eerste weg rechtsaf (Oranjelaan) en vervolg deze
        laan 230 meter. Sla eerste weg rechtsaf. U rijdt nu op de Nesse.
Locatie is gevestigd in wit gebouw.
      Vanaf Rotterdam (A20) / Den Haag (A12) neemt u afslag Gouda (11) en sla bij verkeerslichten links afslaan richting richting Boskoop/
        Waddinxveen (N452). Na 500 meter bij verkeerslichten linksaf richting Boskoop/Waddinxveen (N452). Neem daarna eerste afslag op de
        rotonde naar de Henegouwerweg/N207. Vervolg N207 tot Waddinxveen. In Waddinxveen eerste afslag links (over Henegouwerbrug) en
        vervolg 250 meter de Kerkweg-Oost. Sla eerste weg rechtsaf (Oranjelaan) en vervolg deze laan 230 meter. Sla eerste weg rechtsaf. 
        U rijdt nu op de Nesse.
Locatie is gevestigd in wit gebouw.


***    NBC is gevestigd op bedrijventerrein Blokhoeve-Plettenburg. Het parkeren is gratis. Voor een routebeschrijving verwijzen wij u naar de
        website van NBC (www.n-b-c.nl). Vanaf Station Utrecht Centraal bent u met het openbaar vervoer (sneltram) in 20 minuten
        bij het NBC (halte Zuilenstein).

Kosten en voorwaarden
Een workshop kost u slechts € 175,-- (ex BTW) per persoon
, inclusief drank en lunch.

Op cursussen/workshops zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. In aanvulling/afwijking van deze voorwaarden geldt:
 • Inschrijving kan plaats vinden tot 10 werkdagen voor aanvang van de workshop
 • Er geldt een minimum (8 personen) en maximum (16 personen) aantal deelnemers, waarbij de volgorde van deelname wordt bepaald na ontvangst van het inschrijfformulier en volledige betaling van het verschuldigde bedrag
 • Een deelnemersbewijs wordt toegezonden na ontvangst van het verschuldigde bedrag
 • Toegang tot de workshop kan slechts worden verkregen op vertoon van een deelnemersbewijs en geldig identiteitsbewijs
 • Annulering met restitutie is mogelijk tot 25 werkdagen voor aanvang van de workshop
 • Bij onvoldoende deelname of onvoorziene situaties kan de workshop zonder recht van verhaal worden geannuleerd. De betaalde bedragen zullen in die gevallen volledig worden geretourneerd.
 • Aan deelnemers wordt een certificaat van deelname uitgereikt
Aanmelding
U kunt zich aanmelden voor de workshop via het inschrijfformulier.
Na ontvangst van de aanmelding krijgt u een factuur toegezonden.

Doelgroepen
Werkgevers (of personeel van) die zelf buitenlandse arbeidskrachten in dienst nemen (hebben), inhuren of uitzenden, werk in aanneming (laten) verrichten en al het personeel dat namens de werkgever hier in de dagelijkse praktijk direct bij betrokken is. (bijv. agrarische sector, bouw, schoonmaak, horeca, midden- en kleinbedrijven, uitzend- en uitleenorganisaties, vlees(verwerkende) industrie, ICT, overheid)

Doel en inhoud
In de cursus zal de deelnemer, merendeel aan de hand van casuïstiek en tastbaar materiaal, op praktische wijze worden getraind in het juiste gebruik van geldige identiteitsbewijzen en het toetsen van deze documenten aan de uitvoeringsregels. Uw deskundigheid wordt bevorderd waardoor de risico’s in uw dagelijkse praktijk tot een minimum worden reduceren.

Onderdelen in de workshop zijn:

 • wettelijke kaders en begrippen bij arbeid van vreemdelingen (o.a. Wet op de identificatieplicht, Wet arbeid vreemdelingen)
 • inzicht in geldigheid van alle identiteitsbewijzen voor vreemdelingen
 • inzicht in arbeid van vreemdelingen die zich vrij op de Nederlandse arbeidsmarkt mogen begeven of die in het bezit moeten zijn van een tewerkstellingsvergunning
 • herkennen van gezichtskenmerken (dit wordt steeds belangrijker naarmate identiteitsbewijzen steeds beter beveiligd worden)
 • beoordelen van (echtheids)kenmerken van identiteitsbewijzen geldig binnen de E.E.R. (o.a. met verificatie- en hulpmiddelen) en het geven van verificatie-adviezen
 • beoordelen van kenmerken van en inzicht in functie van SoFi-nummer
  functie en gebruik van verificatie- en hulpmiddel
Lesmiddelen
In de cursus wordt gebruik gemaakt van een powerpointpresentatie en hulpmiddelen (o.a. retroviewer) ter ondersteuning.
In de cursus wordt als verificatiemiddel gebruik gemaakt van WIDboek.nlģ, een naslagwerk dat inzicht biedt in alle relevante wet- en regelgeving bij arbeid van vreemdelingen en echtheidskenmerken van alle geldige identiteitsbewijzen in de E.E.R.
 
 
Workshop NEN 4400-1      
 
Data en locaties van keuze (workshopcode)

Kosten en voorwaarden
Een workshop kost u slechts € 425-- per persoon. 
Het bedrag is exclusief het exemplaar NEN 4400-1 (Ä 50,-), maar inclusief accommodatiekosten en cursusmateriaal.
De workshop valt onder het scholingsbegrip van de Omzetbelasting. Derhalve zijn onze prijzen vrijgesteld van BTW.

Op cursussen/workshops zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. In aanvulling/afwijking van deze voorwaarden geldt:
 • Inschrijving kan plaats vinden tot 10 werkdagen voor aanvang van de workshop
 • Er geldt een minimum (8 personen) en maximum (16 personen) aantal deelnemers, waarbij de volgorde van deelname wordt bepaald na ontvangst van het inschrijfformulier en volledige betaling van het verschuldigde bedrag
 • Een deelnemersbewijs wordt toegezonden na ontvangst van het verschuldigde bedrag
 • Toegang tot de workshop kan slechts worden verkregen op vertoon van een deelnemersbewijs en geldig identiteitsbewijs
 • Annulering met restitutie is mogelijk tot 25 werkdagen voor aanvang van de workshop
 • Bij onvoldoende deelname of onvoorziene situaties kan de workshop zonder recht van verhaal worden geannuleerd. De betaalde bedragen zullen in die gevallen volledig worden geretourneerd.
 • Aan deelnemers wordt een certificaat van deelname uitgereikt
Aanmelding
U kunt zich aanmelden voor de workshop via het sturen van een e-mail o.v.v. NEN4400 met daarin uw naam, voorletters organisatie, vestigingsadres en -plaats en telefoonnummer. 
Na ontvangst van de aanmelding nemen wij nader contact op en krijgt u een factuur toegezonden.

Doelgroepen
De training is interessant voor managers en back-office medewerkers in de uitzendbranche die zelf buitenlandse arbeidskrachten in dienst nemen, hebben, inhuren, uitzenden of werk in aanneming (laten) verrichten.

Doel en inhoud
De NEN 4400-1 stelt eisen aan organisatie, administratie en personeel van uitzendorganisaties. 

Deze norm gaat verder dan inleners- en ketenaansprakelijkheid voor de financiŽle administratie. Daarom behandelt deze training ook maatregelen tegen illegale tewerkstelling en identiteitsfraude.

U leert hierbij hoe u uw bedrijfsprocessen kunt aanpassen om wettelijke verwijtbaarheid te voorkomen. Bijkomend voordeel is dat uw processen tegen het licht worden gehouden, worden gestroomlijnd daardoor vaak efficiŽnter worden. Dat betekent dus een mogelijke kostenbesparing, terwijl u uw organisatie meteen beschermt tegen vervelende consequenties.

Onderdelen in de workshop zijn:

 • procedures opstellen en analyseren
 • implementeren van preventieve maatregelen
 • inrichting van toezicht op organisatie en administratie
 • eisen NEN 4400-1 in organisatie en administratie
 • wettelijke kaders bij arbeid van vreemdelingen (o.a. Wet arbeid vreemdelingen, Wet op de identificatieplicht)
 • vormen van identiteitsfraude
 • criteria verwijtbaarheid bij illegale tewerkstelling en identiteitsfraude
 • praktische tips ter ondersteuning

De training biedt veel algemene en specifieke kennis over de NEN, zoals de criteria voor verwijtbaarheid en andere wettelijke kaders. Na het volgen van deze training bent u in staat om zelf procedures op te stellen, ze te toetsen en natuurlijk ze in de praktijk te brengen binnen uw organisatie.

Lesmiddelen
In de cursus wordt gebruik gemaakt van een powerpointpresentatie en een exemplaar van de NEN 4400-1
 
Workshop 3      
Tekst volgt